ButterFly Valve-Valve Bướm

WAFER CAST IRON BUTTERFLY VALVE-Valve bướm thân gang
Van bướm gang của Shin Yi/ DHC có thể hoạt động ở chế độ đóng, mở hoàn toàn hay mở tiết lưu. Kh.....
0VNĐ
Trước thuế: 0VNĐ